Регионално управление на образованието - Видин

С тениска на бала

По инициатива на МОТО-ПФОЕ ЕООД и Българския червен кръст и с благотворителната логистична подкрепа на DHL Express Bulgaria вече шест години зрелостници от цялата страна отиват на бал или на изпращане за приключване на учебната година с тениска вместо със скъп тоалет и даряват средства за по-нататьшно образование във висше училище за свои връстници без родители.

Цялата информация за кампанията може да се намери на интернет страницата на програмата www.steniskanabala.bg

Действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците, и в този смисъл решението за участие в конкретната инициатива е на училищата при желание на учениците и наличие на информирано съгласие от страна на родителите.

Обръщаме внимание за спазване на законовите изисквания, определени в чл. 1 а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1”.

  • покана за конкурс от тук