Регионално управление на образованието - Видин

национален лагер за момичета от ромски произход

Младежка фондация „Арете“ организира национален лагер
за момичета от ромски произход на възраст от 16 до 21 години.

Програмата на лагера е насочена към образователни възможности за момичетата, ромската жена/ромското момиче; предразсъдъци и стереотипи и начини за преодоляването им; ранни бракове; как да бъдем успешни и темата за кариерно ориентиране.

В програмата за пети национален лагер за момичета от ромски произход е включено и посещение в университет.
Лагерът ще се проведе от 14-16 април 2020 година, по време на априлската ваканция, в гр. София и ще даде възможност на 35 момичета от цялата страна да развият своя потенциал и
жизненоважни социални умения в безопасна и ангажирана среда с подкрепата на ролеви модели и обучители.
Желаещите момичета да участват в лагера е необходимо да кандидатстват като изпратят формуляр.

Подробности  – http://www.areteyouth.org/blog/entry/lager_za_momicheta

Контакти: Галина Исаева – програмен ръководител на
програма „Заедно напред“

galina@areteyouth.org / 02/980 90 21; 0878744463