Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място в ПГ “Проф. д-р Асен Златаров” гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
ПГ “Проф. д-р Асен Златаров” гр. Видин Учител по немски език 04.03..2020 г. 094/600-805

Повече информация можете да видите тук.