Регионално управление на образованието - Видин

Безплатно обучение във водещи ВУЗ в Русия

Повече информация можете да видите тук.