Регионално управление на образованието - Видин

Международен фестивал за детско творчество „Золотая пчелка”, провеждащ се в гр. Климовичи, Беларус

Конкурсът е насочен към ученици на възраст от 9 до 18 години, разделени в три възрастови групи – от 9 до 12 години включително, от 13 до 15 години и от 16 до 18 години. Кандидатите индивидуално или в колектив могат да кандидатстват в една от посочените три категории – вокално изкуство, танцово изкуство и изобразително изкуство. Конкурсът се провежда на два етапа – в първия етап се прави предварителен подбор по документи на кандидатите в първите две категории, а по изобразително изкуство се изпраща рисунка на свободна тема. Вторият етап включва самото участие в конкурсната надпревара за участниците във вокално изкуство и танцово изкуство, а за участниците по изобразителю изкуство се предвижда пленерно рисуване в два дни.

Условията за участие са описани детайлно в инструкцията, изпратена от организаторите, на руски и английски език. Организаторите на фестивалната програма се ангажират с осигуряване на храна, нощувка и медицинско обслужване за всички участници. Изпращащата страна следва да се ангажира с финансиране на транспортните разходи до местата на фестивалната програма в Беларус и обратно в България, визите и застраховките, както и такса за участие за всеки пътуващ (ученик и ръководител), възлизаща на 5 щатски долара.

Крайният срок за изпращане на заявката и конкурсните документи за първия етап е до 15 март 2020 г. Вторият етап ще се проведе от 29 до 31 май 2020 г., като организаторите ще информират одобрените от компетентното жури участници до 1 май 2020 г.

Допълнителна информация по провеждане на конкурса може да се получи на сайта на организаторите: http://www.mogomc.by// и http://klimovchi.gov.by//

  • инструкция на руски език от тук
  • инструкция на английски език от тук