Регионално управление на образованието - Видин

Национално състезание на тема: „Среща с българското минало”

На и 11.04.2020 г., по случай патронния празник на СУ „Неофит Рилски” – гр. Твърдица съвместно с Исторически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Община Твърдица ще се проведе Национално състезание на тема: „Среща с българското минало”.

В състезанието могат да участват ученици от V до XII клас, които изучават българска история или миналото ни в контекста на общата история.

Във връзка с глобалната тема на състезанието „Среща с българското минало”, училището обявява литературен конкурс и конкурс за рисунка.

  • Обява за Национално историческо състезание „Среща с българското минало” и Заявка за участие от тук
  • Обява за литературен конкурс от тук
  • Обява за конкурс за рисунка „Моята среща с героите на нашето минало” от тук
  • Заявка за участие от тук