Регионално управление на образованието - Видин

Регионално състезание по математика и история и цивилизации „Калин Танчев“

Регионално управление на образованието – Видин в партньорство с „Лайънс клуб“ – Видин организират традиционното V-то Регионално състезание по математика и история и цивилизации „Калин Танчев“ за ученици от VII клас. Състезанието ще се проведе на 09.02.2020 г. в Конферентния център на областна администрация – Видин, при следната програма:

–      Регистрация 09:00 – 09:30 ч.

–      Провеждане на тест по математика: 09:30 – 10:30 ч.

–      Почивка: 10:30 – 11:00 ч.

–      Провеждане на тест по история и цивилизации: 11:00 – 11:40 ч.

–      Край на състезанието: 11:40 ч.

Формата на състезанието в частта математика е 20 задачи, от които 18 задачи с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е верен и 2 задачи с кратък свободен отговор.

Формата на състезанието в частта история и цивилизации е 15 задачи с избираем и свободен отговор.

От организаторите „Лайънс клуб“ – Видин е осигурен награден фонд от 600 лева, както следва:

–      Първо място – 300 лева

–      Второ място – 200 лева

–      Трето място – 100 лева

–      Утешителни награди  от 4-то  до 10-то място.

Моля да информирате съответните преподаватели и учениците от VII клас в повереното Ви училище и да осигурите участието на желаещите ученици.

Необходимо е да регистрирате за участие желаещите ученици до 15:00 часа на 7.02.2020 г. на посочения линк: https://forms.gle/H65QJUZGa56iSwRZ7