Регионално управление на образованието - Видин

състезание „Аз мога – тук и сега” по ИТ, информатика и визуални изкуства

В град Девин ще се проведе състезанието „Аз мога – тук и сега” по ИТ, информатика и визуални изкуства за ученици от 7 до 12 клас съвместно с Американски университет в България, ТУ-София, УниБИТ-София, ПУ „П. Хилендарски” Пловдив и РУО-Смолян

Направленията, в които учениците се състезават са: ”Презентация”, “Видеоклипове” ”Графичен дизайн”, ”Редизайн на уеб-сайтове с Photoshop”, ”фотография”, ”Програмиране” и ”Frontend Development”.

Състезанието е единственото по рода си с това, че участниците във всички направления научават, обсъждат и разработват поставените задачи само на място по време на състезателния ден. Учениците се изправят пред истинско предизвикателство в силно конкурентни условия за да демонстрират уменията си за работа с компютърно базирани технологии и да реализират проекти от творчески характер.

За участието си в състезанието учениците, ръководителите и/или придружаващите ги НЕ заплащат такса за участие! Всички материали, както и лекции/дискусии и т.н. са абсолютно безплатни.

Традиция в рамките на състезанието е да се изнасят както технически, така и мотивиращи лекции от професионалисти, изявени експерти в състезателните области и успяващи, млади българи – тук и сега в Бьлгария! Както и специализирани беседи/дискусии с учителите придружаващи учениците.

Регионално управление на образованието – Смолян подкрепя инициативата на организаторите.

За допълнителна информация, регламент и условия, както и регистрация в официалния уеб-сайт: www.AZ-MOGA.bg и на тел. 0892426666

Срок за заявка за участие от 15 март до 10 април 2020 година в сайта на сьстезанието www.az-moga.bg