Регионално управление на образованието - Видин

Покана за изложение „Световно Образование” – февруари 2020 г.

Интеграл Образователни програми ООД канят гимназистите от Видин и региона, както и техните учители, да посетят предстоящите изложения от проект „Световно образование”, посветени на висшето образование в България
и чужбина, както и на езиковите ваканции.

Датите и мястото на събитията:
21 февруари – Варна, хотел „Черно море“, 11–18 ч.
22-23 февруари – София, НДК, 10-17 ч.
24 февруари – Пловдив, Гранд Хотел Пловдив, 10-17 ч.

Учителите и учениците  ще имат възможността да се срещнат лично с представители на над 50 учебни заведения от Европа и САЩ, на български университети, езикови центрове, за да научат подробности относно условията за прием и  възможностите за финансиране на обучението в чужбина и България. Изложението ще бъде съпътствано от множество полезни презентации.

Акценти на „Световно Образование“ февруари 2020 г.:

  • Специализирани секции за кандидатстване в университети в Австрия и Германия, Великобритания, Италия и Испания, Холандия, САЩ и Канада
  • Информация за кандидатстването и приема в България, Гърция, Дания, Франция, Чехия, Швейцария и други държави
  • Възможност за лични срещи с представители на различни университети и езикови центрове
  • Безплатно образование в Дания и Швеция
  • Подготвителни стъпки и курсове при кандидатстване за висше образование – препоръки за изготвяне на портфолио и мотивационно писмо, езикови курсове, консултация за избор на най-подходяща специалност
  • Финансиране на обучението в чужбина
  • Помощ за родителите на кандидат-студенти, изграждане на стратегия и набелязване следващите стъпки

Посещението на изложението е напълно безплатно. Необходима е предварителна регистрация
през сайта на проекта „Световно образование” www.world-education.eu.
При желание училището може да стане партньор на проекта. В рамките на партньорството ще получите:

  • професионална ориентация за ученици от горните класове, представяне на условията за прием в европейски ВУЗ, съвети за подготовка на мотивационно писмо – консултации в рамките на часа на класа или презентации в училището
  • безплатни информационни каталози за образование в чужбина – раздаване по време на часа на класния или на родителски срещи
  • гостуване на лектори от чуждестранни университети, които да представят пред учениците нови програми и професии

 

За подробности, новини  и пълната програма за 2019-2020 г., както и с условията за партньорство.

Мария Николаиду
Интеграл Образователни програми ООД
Тел. 02/80 50 657
Мобилен: 088 611 00 31
e-mail: m.nikolaidu@integral.bg
www.world-education.eu