Регионално управление на образованието - Видин

конкурс за разбираемо говорене за наука “Лаборатория за слава FameLab”

Британски съвет организира в България вече 14-та година в партньорство с Министерството на образованието, Софийския университет и БАН конкурс за разбираемо говорене за наука “Лаборатория за слава FameLab”

Информацията за конкурса е предназначена за широк кръг от учители от средното и основно образование, които преподават STEM предмети, и които имат мотивацията и желанието да обясняват на незапозната публика своята научна работа или научна тема, която ги вълнува.