Регионално управление на образованието - Видин

XII Национално състезание по информационни технологии

От 13.03.2020 г. до 15.03.2020 година в Благоевград ще се проведе „XII Национално състезание по информационни технологии“, организирано от Регионално управление на образованието – Благоевград, Община Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, VII „Кузман Шапкарев“, Благоевград.

 1. Общи положения

Състезанието се провежда за дванадесети пореден път и в него могат да

участват ученици от V до XII клас. Целта му е да се предостави възможност на учениците за интелектуална изява, да мотивира учителите за работа с деца с изявени способности в съответните научни области чрез използването на компютърните технологии. Приложният характер на разработените проекти дава възможност за интегриране на информационните технологии в процеса на промяна към устойчиво развитие и адаптирането им към образование и развитие.

II. Направления

V – VІІ клас:

 • Компютърно моделиране *
 • Уеб сайт;
 • Интерактивна презентация*;
 • Групов проект *

VІІI – XII клас:

 • Уеб сайт;
 • Мултимедийни клипове *;
 • 3D моделиране*
 • Самостоятелни компютърни приложения
 • Интернет приложения.

 

Проектите в направленията:  Компютърно моделиране*, Мултимедийни клипове*, 3D моделиране*, Интерактивна презентация* и Групов проект* се изработват в деня на самото състезание, индивидуално по отделен регламент. При изпълнение на заданието, учениците нямат право да използват Интернет.

III. Регистрацията на участниците 

 • Предварителната регистрация на ученици и учители се осъществява от 01.02.2020г. до 03.2020г. на адрес: http://www.sastezanie.7soublagoevgrad.com и съдържа имената на авторите (до двама на проект), ръководител на проекта или консултант
 • Авторите на проектите трябва да са изпратили проектът и документацията до 03.2020г. на емайла или ако не са – не участват в състезанието.
 • До 03.2020г. списъците с регистрираните участници и графика за тяхното представяне ще бъдат публикувани на сайта на състезанието  http://www.sastezanie.7soublagoevgrad.com

След края на регистрацията се допуска обединяване на категории в крайното класиране, при по- малко от 5 проекта в направление. Оценяването въпреки това ще бъде по критериите в регламента за съответната категория.

Такса за участие:

35 лева – таксата за Групов проект, независимо от броя участници в екипа;

25 лева на проект;

25 лева за УЧАСТНИК в  направленията: Мултимедийни клипове*, Интерактивна презентация*, Компютърно моделиране *, 3D моделиране*

При заплащане на повече от 6 такси от едно училище ще се направи 10% отстъпка от таксата.

          

Таксата се превежда до 13.03.2020 г. по сметка:

Получател:  Сдружение УН при VІІ СУ „Кузман Шапкарев“

IBAN: BG16SOMB91301013810701

BIC: SOMBBGSF

Общинска Банка АД – клон Благоевград, или в брой в деня на пристигането.

 1. Допълнителна информация

На всички  участници от XII  клас с резултат над 50% от максималния брой точки, ще бъде предложен прием за студенти за: ЮЗУ ”Н. Рилски”, Благоевград; УниБИТ София; индивидуален прием в Технически университет, София.

Броят на предметните награди зависи от броя на участниците и наградния фонд.

Информация за хотели и нощувки на преференциални цени, ще бъдат публикувани в сайта на състезанието.

Необходимите средства (нощувки в хотел, пътни, дневни и такси) трябва да се осигуряват от училищата, общините, спонсори и др.

За  допълнителна информация: 

VІІ СУ „ Кузман Шапкарев”- Благоевград

 • канцелария: 073/831538
 • г-жа Стамболиева – зам. директор за настаняване – 073/831538, 0878/418360
 • д-р Лилия Стоянова – директор: 073/88 77 78

регламент на състезанието от тук