Регионално управление на образованието - Видин

НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО „БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА“ (17.02.2020 г.)

Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и катедра „Бизнес информатика“ имат удоволствието да поканят учениците от XI и XII клас на средните училища да вземат участие в организираното от нас

НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО „БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА“ (17.02.2020 г.)

  • Състезанието е неприсъствено (по електронен път).
  • Участие в състезанието могат да вземат ученици от XI и XII клас.
  • Няма ограничение за броя участници от едно училище.
  • Участието на учениците е самостоятелно.

 

Казус за решаване

Казусът, с който учениците ще бъдат предизвикани, се състои от две части.

В първата част на учениците се предоставя електронен тест за решаване, като всеки ученик работи  самостоятелно. Тестът включва въпроси,  насочени към продуктите на Microsoft Office. Тестът се изпраща на участниците на 17 февруари 2020 г. и ще бъде достъпен за решаване до 19 февруари 2020 г., включително. Всеки участник, в удобно за него време през този период ще има на разположение два часа за решаването на теста.

За втората част се класират първите пет ученика с най-високи резултати от теста. В нея се изисква разработване на презентация, която да е насочена към иновативни функционалности в социалните мрежи и приложения от този тип.

Оценяване

Решените тестове се разглеждат от комисия, която извършва оценяването им. В комисията ще участват трима преподаватели и специалист от практиката. Резултатите от тестовете ще бъдат обявени на 20 февруари 2020 г., като петимата ученици с най-висок резултат ще бъдат уведомени (по email/телефон) и ще използват периода 21-23 февруари за подготовка на презентациите. Представянето им пред комисията ще се осъществява дистанционно чрез онлайн видео връзка.

Предварителни знания и умения

За решаването на представения казус са необходими базовите знания, получени по учебните дисциплини „Информатика“ и „Информационни технологии“.

 Краен срок за регистрация чрез изпращане на формуляр за участие по електронна поща edu.marketing@uni-svishtov.bg – 12 февруари 2020 г. (сряда).

Формулярът за регистрация може да изтеглите от сайта на Стопанска академия, където е публикувана и подробна информация за състезанието, прилагаме страницата:  https://www.uni-svishtov.bg/bg/events/natsionalno-uchenichesko-sastezanie-po-biznes-informatika-17022020-g-10092

 За допълнителна информация:

гл. ас. д-р Искрен Таиров – 0878 49 80 02, (0631) 66 396, i.tairov@uni-svishtov.bg

гл. ас. д-р Юлиян Господинов – 0887 63 00 33, (0631) 66 437, edu.marketing@uni-svishtov.bg