Регионално управление на образованието - Видин

конкурс за художествена творба на тема „Да превърнеш страха в надежда”

Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети” – Русе и Международното дружество „Елиас Канети” Русе обявяват конкурс учениците от VIII до XII клас за художествена творба на тема „Да превърнеш страха в надежда”, Елиас Канети (из „ Записки 1942 -1985).

Конкурсът по мисъл на Елиас Канети се провежда вече 15 години, като ежегодно в него се включват ученици от цялата страна. Инициативата е възможност да се популяризира четенето, да се насърчат изследователският дух, творческото мислене и въображение на младите хора.

РУО – Русе, ул. Църковна независимост ” №18, тел.: 082/83-45-32; e-mail: mail@rio-ruse.org

  • регламен на конкурса от тук