Регионално управление на образованието - Видин

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА” ПРОЛЕТ ВЪРХУ ЛИСТА” – 2020 г.

Община Кюстендил организира TРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА” ПРОЛЕТ ВЪРХУ ЛИСТА” – 2020 г.

  • покана за конкурса от тук
  • статут на конкурса от тук