Регионално управление на образованието - Видин

конкурс по превенция на наркоманиите за 2019-2020 година на ОбСНВ Благоевград

Kонкурс по превенция на наркоманиите за 2019-2020 година на ОбСНВ Благоевград, извънредно се включва за 2020 година и темата: „Джеймс Баучер – българският ирландец“, защото се навършват 170 години от рождението му и 100 години от неговата смърт.

  • информация за конкурса от тук
  • допълнителна инфотмация за Джеймс Баучер от тук