Регионално управление на образованието - Видин

изложение на българските университети

В Министерството на образованието и науката е постъпило писмо от г-н Валентин Паскалев – председател на сдружение „Кандидатстудентска борса”, с което запознава че през февруари и март 2020 г. сдружението организира изложение на българските университети в отделни градове в страната – София, Пловдив, Монтана, Велико Търново, Добрич, Варна Бургас, Хасково и Стара Загора. На тези срещи Висшите училища представят своите образователни програми и условия за кандидатстване.

  • график на кандидатстудентската борса от тук