Регионално управление на образованието - Видин

Линк към рамка във Фейсбук с надпис “Да четеш е модерно”

Във връзка с провеждането на националната седмица на четенето е създаден линк към рамка във Фейсбук с надпис “Да четеш е модерно”:
https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=1020289374984952

Създаден е и хаштаг: #дачетешемодерно