Регионално управление на образованието - Видин

Математически турнир „Иван Салабашев”

На 07.12.2019 г. от 10.00 ч. ще се проведе XХVIII Математически турнир “Иван Салабашев”. Турнирът се провежда от секциите на Съюза на математиците в България по места под егидата на РУО на МОН и е предназначен за ученици от 1. до 12. клас. Времето за работа е 60 минути за 1. клас и 120 минути за останалите класове. Състезателните теми са за 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. клас, обща тема за 8. и 9. клас и обща тема за 10., 11. и 12. клас. Задачите от 1-ва до 10-та са с избираем отговор, а задачите от 11-та до 15-та – със свободен отговор. Общата тема за учениците от 10., 11. и 12. клас е съставена от 3 задачи.

Общото класиране ще се публикува на електронната страница на състезанието, а най-добре представилите се ще получат медали, грамоти и награди.

Само за дванадесетокласниците, които желаят резултатите им да важат за конкурсни оценки за приемане в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” (ПУ), ще бъде предложена отделна тема.

Информация за състезанието във Видин!!!

Състезанието ще се проведе в ППМГ „Екзарх Антим I“, гр. Видин, ул. „Княз Борис I“

Явяване за участие – 9:30 часа на 7.12.2019 г., входът е откъм пазара /ул. „Паша Петко“/.

Таксата за участие е 10 лева и се внася при явяването. Участници, които посещават школите по математика към СМБ – Видин, НЯМА да заплащат такса за участие.

Заявки за участие ще се приемат на електронната поща ivsalvd19@abv.bg  до 18 часа на 4 декември.   В заявката посочвайте трите имена на участника, училището, в което учи, населеното място  и класа.

Класирането на участниците във Видин ще се публикува на електронната страница на секцията smb-vidin.org

Най-добре представилите се ще получат грамоти.