Регионално управление на образованието - Видин

Конкурс „Ученици в действие“

Конкурсът „Ученици в действие“ е част от популяризирането на националната програма на Сдружение за споделено учене ЕЛА –„Училището има смисъл“.

Програмата насърчава училищата и местната общност да си сътрудничат и правят ученето полезно и забавно. Kонкурсът за ученици от 5, 6, 7 клас –  “Ученици в действие”  е част от разпространението на Програма „Училището има смисъл“.

Училищата, част от нея, канят професионалисти да организират посещения, по време на които в малки групи, учениците работят заедно с тандем учител-професионалист и намират конкретни решения на проблеми от живота, използвайки знанията си от училище.

Участие могат да вземат всички ученици от V, VI, VII клас като се сдружават помежду си по свое желание и съобразно инициативата, която са избрали и нейната цел. Те трябва да осъществят проект за подобряване на средата или общностния дух в училище като се превърнат в „ученици в действие“. За целта трябва да намерят запалени възрастни, които искат да подкрепят тяхната идея.

  • покана от тук
  • декларация за информирано съгласие от тук
  • формуляр за участие от тук