Регионално управление на образованието - Видин

„Добри практики при повишаване на здравната култура и образованието на групи в неравностойно положение и в риск от социално изключване“

Семинар на тема: „Добри практики при повишаване на здравната култура и образованието на групи в неравностойно положение и в риск от социално изключване“ ще се проведе на 21-22.11.2019 г. в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП, жк.