Регионално управление на образованието - Видин

Човешка библиотека

Пълните условия за участие вижте тук:

https://choveshkata.net/blog/?p=7444

Тази година Копнежът е посветен на писателката Величка Настрадинова и темата е „Вълшебниците сред нас“.

~ ~ ~
https://choveshkata.net/
Място, на което книгите сбират човеци

За включване в Човешката библиотека или  получаване на
вести: https://choveshkata.net/blog/?p=5780