Регионално управление на образованието - Видин

дигитално ученическо състезание „Банкиране, финансиране и бюджетиране” 7.0

По случай професионалния празник на банкера – 6 декември, катедра „Финанси и кредит“ при СA „Д. А. Ценов“ – Свищов организира  дигитално ученическо състезание „Банкиране, финансиране и бюджетиране” 7.0, което ЗА ПЪРВИ ПЪТ ще се проведе в онлайн формат през месец Ноември, с кулминация на празника на банкера 6.12.2019 г.
Състезанието е с награден фонд, осигурен от Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” с подкрепата на банковите  и корпоративни партньори.
Организаторите провокират средношколците-абитуриенти да докажат способностите си, влизайки в ролята на креативен новатор и успешен предприемач, като разработят проектна бизнес идея с реализация в населеното място на тяхното училище или в друг регион на страната. Всеки екип ще представи и обоснове пред компетентно жури оригиналната си бизнес идея от позицията на фирма с осигурен начален капитал и банкова кредитна линия.

В седмото издание на Състезанието акцентът при селекцията на победителите е на база: качество, обоснованост, оригиналност и реализуемост на бизнес идеята.
Приложими са следните условия за участие:
Първо. Предварително сформиране на училищен отбор. Всяко училище излъчва до три отбора в състав от 4 средношколци-абитуриенти;
Второ. Наличие на предварителен достъп до информация с условието на заданието, обявено на 16.10.2019 г. на www.finance1952.com/banking2019/
Трето. Провеждане на състезанието: В срок от 01.11.2019 г. до 01.12.2019 г., екипите работят по създаването на своите бизнес планове. В края на периода се изисква екипите да предадат:
1. Детайлен доклад (до 10 стр.), описващ вашия бизнес план.
2. PowerPoint презентация, извеждаща ключовите предимства на вашия бизнес план.
Заявките се изпращат в срок до 11.11.2019 г. на e-mail адрес: department.fk@uni-svishtov.bg

Подробна информация и отборна заявка за участие във файлов формат може да се изтегли от сайта на Стопанска академия на линк: https://www.uni-svishtov.bg/bg/news/sedmo-digitalno-uchenichesko-sastezanie-po-bankirane-finansirane-i-byudzhetirane

Всички участници могат да се запознаят с провеждането на състезанието в предходните години от фото и видео-галерии, както и видео канала на катедрата в YouTube: Finance1952.TV