Регионално управление на образованието - Видин

Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

От началото на 2020 г. започва поетапното задължително използване на (ЦАИС ЕОП) при възлагането на обществени поръчки.

Разработването и внедряването на системата се осъществява по проект, управляван от Агенцията за обществени поръчки с изпълнител Консорциум „ЕОП България“. В основата на ЦАИС ЕОП е решението на единия от партньорите в консорциума – „Негометрикс България“.

С оглед големия интерес към досегашните представяния на платформата, Expert Events и „Негометрикс България“, обявяват
2 нови дати, в гр. София, за представяне на ЦАИС ЕОП и разясняване на начина за работа с нея:

14 ноември – ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП

25 ноември – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Лектори на представянето са:

-	Янко Костадинов, управител на „Негометрикс България“ – ЯНКО КОСТАДИНОВ – управител на „Негометрикс България“ ЕООД. Лектор и експерт по електронни обществени поръчки с над 10-годишен опит в обучение на крайни потребители за работа с платформата Negometrix.  

Евгения Такева, бизнес анализатор в „Негометрикс България“ – ЕВГЕНИЯ ТАКЕВА – бизнес анализатор в „Негометрикс България“ ЕООД. Експерт по възлагане на обществени поръчки с над 10-години опит като публичен възложител, вкл. електронно възлагане. В последните 4 години главен приложен администратор на Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки към Министерството на финансите.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ:

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП – 14 ноември

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ – 25 ноември

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП – 14 ноември

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦАИС ЕОП ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ – 25 ноември

Местата за участие в представянията са ограничени! Заявките за участие ще бъдат изпълнявани по реда на подаването им!

На всички участници в събитията ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение за работа с ЦАИС ЕОП!