Регионално управление на образованието - Видин

национален конкурс  за разработка на теми за извънкласна работа по математика ,за ученици от 1.-12. клас

Регламент за организиране и провеждане  на  национален конкурс  за разработка на теми за извънкласна работа по математика ,за ученици от 1-12 клас от тук.