Регионално управление на образованието - Видин

Международно състезание „Бобър” по информатика и компютърна грамотност

На 10 ноември 2019 г. ще се проведе Международното състезание „Бобър” по информатика и компютърна грамотност, организирано от Съюза на математиците в България и БАН. Учениците се състезават в две възрастови групи: VI-VII клас и VIII-IX клас в рамките на 30 минути в интервала от 10 ч. до 13 ч. на 10.11.2019 г. Състезанието се провежда онлайн и изисква предварителна регистрация чрез учителите по информатика. Организаторите са публикували информация за състезанието на следния интернет адрес: http://www.math.bas.bg/bbr/. За допълнителна информация участниците могат да се свържат с г-н Емил Келеведжиев на електронен адрес: keleved@gmail.com и тел. 0887445037