Регионално управление на образованието - Видин

Национален конкуср за плакат, посветен на здравословния начин на живот

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН) организират Национален конкурс за плакат на тема „Здрав съм, не само когато не съм болен”. Конкурсы е насочен към ученици от всички училища в системата на предучилищното и училищното образование и от школите по изобразително изкуство. Темата е свързана с повишаване културата на децата за здравословния начин на живот. Целта на конкурса е да стимулира творческия потенциал и изявата на учениците по теми, свързани със здравословния начин на живот, позволявайки им да демонстрират креативност. Подтемите са:

  1. „Зная как да се грижа за здравето си“;
  2. „Тичам, скачам и се смея в здраве аз живея”;
  3. „Балансираното хранене – начин на живот“.

Финалистите в националния конкурс ще бъдат избрани от представители на ДАЗД и МОН, както и от външни експерти. Освен оригиналност и творчески умения, журито ще оценява и до каква степен произведението отразява темите и дали то се харесва и на широката общественост.

Най-добрите творби ще бъдат представени в изложба, организирана съвместно от ДАЗД и МОН.

Повече информация за Националния конкурс ще намерите       в регламент на конкурса на https://sacp.government.bg/