Регионално управление на образованието - Видин

Календарен план

Календарен план на състезанията по математика, информатика, ИТ и математическа лингвистика през учебната 2019/2020 година под егидата на МОН и СМБ от тук