Регионално управление на образованието - Видин

Еко празник

Екокомисия Старопрестолен Видин към „Туристическо дружество Бонония” и Сдружение „Активно общество“

канят съграждани, ученици, учители и всички които имат стремеж към екологичен живот в равновесие с природата и в частност Видин и Региона ни.

Тази година еко празникът ще се проведе за 18-ти път и без аналог в България. Годината 2019 е характерна с призива към съгражданите на старопрестолния ни град за чистотата започнал на 16.09.2017 на празника за 202 г. Екзарх Антим I със символиката Духовна екология. Почистване брега на р. Дунав.

Основна част от участниците са учениците. Те са активна част от това тържество и ще представляват своите училища, своя клас, себе си и родителите пред видинската общественост. Въпрос: „Как да намалим вредните емисии, които дишаме?”

Идеята която се осъществява през годините е училищните класове и техните клубове изпращат група ученици по произволен маршрут в посока Речна гара, в която ще се проведе тьржеството. Желателно е те да носят плакати за този екопразник, символично найлонови пликове с отпадъци и с присъствието си стават съпричастни на „Деня на Видинската екология”. На мястото ще бъде представена фотоизложба с екологична тематика.

На този екофорум ще се представят:

  • Екопризив-обръщение на видинските ученици към Видинската общественост
  • 0тчет за организираното почистване за един месец, вече за трети път протекло под мотото: „Чистота — Видин — Северозапад”
  • Ще се представи екокъща, екоучилище, улица и детска градина за район в гр. Видин
  • Ще се наградят десетте млади еколози, „Лице българка Северозапад” и „Лице на Видин“
  • Благодарност към всички участващи и съобщение за класираните училища.

Тържеството ще се проведе в Речна гара Видин на

23.10.2019 (сряда) от 11:45 часа