Регионално управление на образованието - Видин

международна конференция „Умната градина. Уроци от природата за всички“

Mеждународнаta конференция „Умната градина. Уроци от природата за всички“ e посветена на учебните градини като инструмент за по-качествено и приобщаващо образование. Събитието ще се проведе на 15 ноември от 9.30 часа в Детски научен център „Музейко“ в град София (ул. „Проф. Боян Каменов“ №3, Студентски град, София 1700 – в близост до метростанция „Г.М. Димитров“).

Въпреки че идеята за обучение във и чрез градината не е нова, днес интересът от страна на педагозите и обществото се възражда, тъй като, на фона на скокообразния напредък науката и безпрецедентното развитие на технологиите и дигитализацията, децата ни се изправят пред проблеми, свързани със заседнал начин на живот, социално отчуждение, консуматорско поведение и морална апатия. Образователните градини предлагат решение в посока на разрешаването на тези предизвикателства, което е и в унисон с набирането на скорост на екологичното движение през последните десетилетия. Подобни мерки са предвидени и в проекта на националната стратегия за прилагане на схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и училища до края на учебната 2022/2023 година, която е предложена за обществено обсъждане от Министерство на земеделието.

Събитието е предназначено за учители и директори в сферата на предучилищното и началното образование. Те ще имат възможност да обсъдят богатите възможности на градините като средство за активно, интердисциплинарно, мултисензорно учене и за приобщаващо образование, както и да споделят идеи за икономични и нересурсоемки варианти на изграждане и поддържане на учебна градина, и за конкретни занимания, свързани с градината и природата.

Ефектът на образователната градина не може да се ограничи само до инструмент за преподаване, повишаващ научната грамотност и академичните постижения на децата посредством учене чрез преживяване, опит и изследване. Градината има силен потенциал за трансформация на съвременната класна стая от статично, стресогенно и стерилно място в жива лаборатория, ангажираща пълноценно детето, неговото семейство и общност. Провеждането на образователни и развлекателни дейности в естествена среда позволява на децата да поддържат връзка с природата, насърчавайки не само ученето, но и много аспекти, свързани със социализация и приобщаване, основани на взаимност и уважение, формиране на екологичен светоглед и умения и нагласи за устойчиво развитие.

  • покана за участие от тук