Института по публична администрация  Ви кани да участвате в инициативата Конкурс за добри практики 2019 г.

За целта е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване, който може да изтеглите от сайта на ИПА на следния линк: https://www.ipa.government.bg/bg/konkursi-za-dobri-praktiki, Конкурс 2019, форма за участие.

Попълненият формуляр в Word формат и подписано копие в pdf формат e необходимо да изпратите на имейл: e.dimkina@ipa.government.bg.

Срок за кандидатстване: 9 октомври 2019 г.

При възникнали въпроси:

Сава Стефанов, тел.: 0888 97 80 44, 02 940 37 59.