Регионално управление на образованието - Видин

Едногодишна специализация ППС „Индивидуална психология и позитивна образователна среда”

Уведомяваме ви, че за първи път в България се организира Едногодишна специализация ППС „Индивидуална психология и позитивна образователна среда” гр. Стара Загора с чуждестранни и български преподаватели-практици. Тя е инициатива на ДИПКУ – Тракийски университет и ИКАСИ (Международен комитет за летни школи и институти по индивидуална психология).

Какво представлява специализацията? Дисциплините, които се изучават са практико-приложни и ще обогатят ежедневната  работа с децата, учениците и родителите. Осигурен е превод от английски на български език за чуждестранните преподаватели, който не се заплаща допълнително. Провежда се съботно-неделно или в други почивни дни.

За кого е предназначена специализация? Специализацията е подходяща за всички, които имат интерес към индивидуалната психология и позитивната образователна среда, и са педагогически специалисти от всички образователни области, училищни психолози и педагогически съветници.

С какво ще Ви бъде полезна тази специализацията?

  1. Ще предложи цялостно разбиране за индивидуалната психология и позитивната образователна среда.
  2. Ще разшири знанието на участниците и разбирането на специфичната роля на учителя при различните емоционални и поведенчески трудности при децата и учениците.
  3. Ще разшири умението и разбирането на участниците по актуални въпроси, свързани с дигиталните деца, дигиталните ученици и модерните родители.
  4. Успешното завършване на едногодишната специализация Ви дава правото при изпълнение и на другите условия на НАРЕДБА №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти да подадете документи за придобиване на III ПКС.
  5. По новата НАРЕДБА №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да се участва в специализация веднага след придобиването на V ПКС или за година и половина да се добият V, IV и III степен.

Описание на специализацията:

Обучението се фокусира върху ролята на индивидуалната психология и представлява комбинация от кратки лекции, демонстрации и практически упражнения. Участниците ще имат възможност да придобият нови знания и умения. Включени са модули, предоставящи базисни знания за психология на личността и развитието в детска и училищна възраст, психологическо консултиране и основни психотерапевтични направления. Специализираните модули за обучение включват теми, свързани с работа с родители, превенции на зависимости, както и иновативни подходи в образователна среда – метафора и мотивиращо интервю. Обучението е съобразено с тенденциите и актуалните предизвикателства на съвременното общество и изискванията на детската градина и училището. Широко застъпена е и практическата подготовка на обучаващите се чрез упражнения, курсови проекти, изработване и представяне на учебни материали. Обучението се осъществява за една година в три семестъра с обща продължителност 234 учебни часа и завършва със защита на дипломна работа.

Място на обучението: Тракийски университет – ДИПКУ, гр. Стара Загора, ул.”Армейска” 9

Цена на специализацията: 1275,00 лв., която се заплаща на три равни вноски (по 425,00 лв.)

Важно: Таксата е окончателна и други такси не се събират! Краен срок за регистрация и плащане на първата вноска: 14.10.2019 г.

Първа лекция и откриване на специализацията: 16.10.2019 г., 09:00 ч.

Таксата можете да внесе в касата на ДИПКУ или по банков път по сметка на ДИПКУ: Уникредит Булбанк АД IBAN BG69UNCR 76303100 117737 BIC UNCRBGSF като в платежното нареждане запишете трите си имена, ЕГН и “ППС 5373 Стара Загора” Заявление за участие в курса може да подадете тук.

 

За повече информация: Надежда Иванова – експерт СДК, ДИПКУ, Тракийски университет от 9,00 до 16,00 ч. тел.: 042/ 617 446, e-mail: dipku_sdk@abv.bg