Регионално управление на образованието - Видин

Конкурсна процедура 33.18-2019 от ЦОИДУЕМ

Удължава се срока за подаване на проектни предложения по Конкурсна процедура 33.18-2019 г. до 11.10.2019 г., свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Допустими кандидатстващи институции са държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини. Информацията е  публикувана на електронната страница на Центъра: http://coiduem.mon.bg, Раздел Новини.