Регионално управление на образованието - Видин

Димитровденското математическо състезание

На 19.10.2019 г. в чест на Духовния празник на гр. Видин ще се проведе XVI Димитровденското  математическо състезание за ученици от III до XII клас  с място на провеждане както следва:

 • За учениците от III до VII клас – ОУ „Иван Вазов“ – гр. Видин
 • За учениците от VIII до XII клас – ППМГ “Екзарх Антим I” – гр. Видин
 1. Явяване на участниците в състезанието в съответното училище –  9.30 часа на 19.10.2019 г.
 2. Начало на състезанието – 10.00 часа.
 3. Продължителност – 3 астрономически часа.
 4. Състезателните теми са върху учебното съдържание по математика от предходната учебна година.
 5. Протоколите с предварителните резултати ще бъдат публикувани на сайтa https://sites.google.com/site/smbvidin0/ Участниците в състезанието ще могат да правят контестации на 20.10.2019 г. от 10.00 в ППМГ “Екзарх Антим I” – гр. Видин.
 6. Протоколите с окончателните резултати и класирането също ще бъдат публикувани на
 7. сайтa https://sites.google.com/site/smbvidin0/.
 8. Награждаването на първенците от кмета на града ще стане на тържествена церемония в навечерието на Димитровден.
 9. Списъците на участниците по училища и класове да бъдат изпращани до 16:00 часа на 17.10.2019 г. на   e-mail: dmsvd19@abv.bg
 10. Таксата за участие на всеки участник е 8 лв.
 11. Таксите за участие ще бъдат приемани на 16 и 17 октомври 2019 г. от 10 до 16 часа в сградата на ППМГ “Екзарх Антим I” – гр. Видин от касиера на секцията.
 12. Участниците в състезанието попълват декларация за съгласие за публикуване на резултатите и я представят в деня на състезанието.