Регионално управление на образованието - Видин

Обучения за повишаване на квалификацията

Продивайн ЕООД провежда обучения за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти по програми, одобрени и вписани в Информационния регистър за квалификация на МОН.

Покана за отворени обучения

Заявка за участие

Обучителни програми на Продивайн ООД одобрени от МОН и включени в информационния регистър

Всяка от темите може да бъде проведена в удобно време и на избрано място.