Регионално управление на образованието - Видин

Конкурс за детски рисунки в Япония

В Министерството на образованието и науката се получи грама от посолството на Р България в Токио с приложена информационна брошура относно 27-то издание на конкурс за детски рисунки в Япония — The 27 Annual World Children’s Picture Contest и формуляр за кандидатстване на английски език.

Конкурсът се провежда под патронажа на Министерство на външните работи на Япония и Министерство на образованието, културата, спорта, науката и технологиите. В миналогодишното издание на конкурса са взели участие 18 000 творби от 76 държави. Конкурсът се организира от IE-NO-HIKARI ASSOCIATION, японската национална аграрна организация за сътрудничество, която отговаря за културни дейности.

Срокът за изпращане на рисунките с попълнените формуляри е от З юни до 30 септември 2019 г. В конкурса могат да участват деца от 6 до 15 години (към 31 декември 2019 г.). Темите на рисунките не са дефинирани.

Повече информация относно конкурса може да бъде получена на следния интернет сайт: https://www.ienohikari-koubo.com/zugacon/english.

Повече информация от тук