Регионално управление на образованието - Видин

Европейска седмица на програмирането

От 5 до 20 октомври 2019 г. училищата във всички европейски страни отбелязват важността на изучаването на програмирането и развитието на творческото мислене в рамките на инициативата, наречена „Европейска седмица на програмирането”. Министерството на образованието и науката подкрепя инициативата на Европейската комисия и отправя покана към всички училища в България да планират събития за следващата учебна година и да ги регистрират на сайта: http://codeweek.eu/schools.

Събитията могат да бъдат по някое от следните направления:

 • Основи на програмирането
 • Забавни дейности по програмиране
 • Визуално/блоково програмиране
 • Разработване на софтуер
 • Дизайн на игри
 • Разработване на мобилни приложения
 • Уеб програмиране
 • Хардуер
 • Роботика
 • Изкуствен интелект
 • Разширена реалност
 • Интернет на нещата
 • 3D печат
 • Изкуство и творчество
 • Повишаване на мотивацията и осведоменостга
 • Други дейности, свързани с дигиталната компетентност

На сайта могат да се регистрират както събития, които са специално организирани за тази инициатива, така и интересни теми и подходи, реализирани в учебни часове, които са част от задължителната, разширената или допълнителната подготовка, както и часове в извънкласни дейности.

На европейско ниво тази инициатива се подпомага от 80 доброволци – национални посланици, 42 координатори от националните образователни министерства и 280 водещи учители. Те имаха основен принос за успеха на седмицата на програмирането през 2018 година, като участниците са над 2,7 мил. в близо 44 000 събития в училищата в ЕС и Западните Балкани. В момента за България е все още отворена поканата за включване на водещи учители, като регистрационната форма на английски език е налична на адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8f47a10b-8975-ef97-8b51-3bd7135a7766.

На сайта на инициативата „Европейска седмица на програмирането“ http://codeweek.eu са налични ресурси и онлайн курсове за учители, като участието в някои от тях изисква регистрация и е необходимо да се преценява от училищата им.