Регионално управление на образованието - Видин

Прием в VIII клас – минимални и максимални балове по паралелки

Справка за м инималните и максималните балове по паралелки при приема в VIII клас можете да видите тук