Регионално управление на образованието - Видин

ДЕТСКА ПСИХОСОМАТИКА – Ефективно Справяне с 5 масови проблеми при подрастващите: АСТМА, АЛЕРГИИ, ЕНУРЕЗИС, ЕНКОПРЕЗИС, ТИКОВЕ – Много-Компонентен Интегративен подход

Уебинар «ДЕТСКА ПСИХОСОМАТИКА – Ефективно Справяне с 5 масови проблеми при подрастващите: АСТМА, АЛЕРГИИ, ЕНУРЕЗИС, ЕНКОПРЕЗИС, ТИКОВЕ – Много-Компонентен Интегративен подход» на Академията за ППО.

Тези често срещани проблеми при децата и юношите (достигащи съвкупно до 20-30% в някакъв период от живота им), макар и добре познати и на родителите, и на професионалистите, не само, че не намаляват, а се увеличават – напр. децата-астматици от 3-4% за едно-две десетилетия се увеличиха до над 10%, особено в големите градове. Същото се отнася и за другите изброени проблеми.

Прилаганите в момента подходи за справянето с тях или не са особено ефективни (напр. при астмата и алергиите те не лекуват проблема в дълбочина и окончателно, а контролират симптоматиката, а при енурезиса, енкопрезиса и тиковете, всъщност няма ефективни медицински подходи за лечение) или не рядко рецидивират след време. Това не означава, обаче, че не съществуват други, психо-поведенчески, начини за справяне с тези проблеми. Напротив, има такива, при това добре известни и практикувани от хиляди специалисти с голям успех при милиони хора по целия свят и ние имаме удоволствието и приоритета да ви ги предоставим. Това са многокомпоненти програми създадени от специалисти предимно в САЩ, но също в Русия и други страни от 70-те години на 20 в. насам и доказали своята ефективност. В някои от тях ключова роля играе т.н. приложен поведенчески анализ (ABA), в други специфични психофизиологични практики, в трети NLP и др.. Общото между тези програми е, че те са основават не на еднократни или линейни прости методи (напр. един медикамент, билка или медицинска интервенция) или на един психологичен метод (от която и да е школа – напр. психоанализ, когнитивно-поведенческа терапия, НЛП или др.), или промяна на един от аспектите на начина на живот (напр. хранене, движение, фитнес, общуване или др.), а са многокомпоненти (5-10 компонента), многостъпкови (4-5-6) комплексни, био-психо-социални, програми. В обучението ни, основаващо се на нашия над 10-годишен опит, детайлно се представят всички важни компоненти и стъпки на тези програми за всеки от 5-те проблема, с които ще се работи. Имайки предвид мащабността на тези проблеми, това е едно въвеждащо в общия ни многокомпонентен подход и по-конкретни начини на работа с тях обучение, като след това, при желание, има възможност за по-специализирани обучения по всеки един от тези 5 психоздравни и психосоматични проблеми поотделно. Ефективността на нашите програми е в диапазона 60-80%, което е един доста висок процент. За да се постигне той и за да е устойчив във времето, обаче, трябва да се включат всички компоненти на програмите ни и да следват всички стъпки в тях. И макар, че имаме случаи на изчезване на симптоматиката само в 1 стъпка и с 1 процедура, прилагането на цялостната програма е условието за дългосрочната им ефективност.

Предлаганото обучение, одобрено от МОН и носещо 1 квалификационен кредит, е особено подходящо за всички, които работят с деца и юноши изобщо или с такива с посочените проблеми и в частност, за училищни, клинични и детско-юношески психолози, психотерапевти и психиатри, педагогически съветници, специални педагози, социални работници, логопеди, лекари и други специалисти, както и за специалисти от ЦОП, ЦСРИ, дневни и други центрове и по-специализирани ДГ и училища, както и за различните институции за деца и юноши с различни проблеми, а могат да се включат и родители, които имат деца с някой от 5-те проблема. За частно практикуващите колеги с кабинети имаме специална по-задълбочена програма и обучение, която се основава на франчайзингов принцип. Досега сме провели двуцифрен брой обучения по тази важна проблематика в София, Пловдив и Бургас. Уебинарната форма на обучение (т.е. онлайн присъствен семинар) е много удобна за всички колеги от страната, за които командировъчните като пари и време са проблем, както и факта, че уебинарът се провежда във вечерно, т.е. в извънработно време, а не е за пренебрегване и факта, че при онлайн обучението таксата за участие е значително по-ниска.

От ОРГАНИЗАЦИОННА гледна точка, уебинарът е 16-часов (8 уч.ч. присъствени онлайн + 8 ч. дистанц.), одобрен е от МОН и носи 1 квалификационен кредит. Уебинарът се провежда в онлайн присъствен формат в рамките на 2 дни – от 18 ч до 21:40 ч. – по 4 модула на вечер от по 40 мин. с по 20 мин. почивки между тях. Уебинарът се осъществява в платформата Zoom, най-популярната платформа за уебинари в света. На участниците, удовлетворили условията за получаване на квалиф. кредити според Наредба 12 на МОН ще им бъде издадено удостоверение за квалификационен кредит.

ВАЖНО !   Участието в първият ден на уебинара на 30.05.2019 ге БЕЗПЛАТНО за всички интересуващи се от темата колеги – учители, психолози, психотерапевти, пед.съветници, администратори, ресурсни учители, логопеди и други специалисти и те могат да изтеглят оттук (https://dox.abv.bg/download?id=e644c67e16) хиперлинковете за включване в модулите на уебинара, който ще се проведе на 30 май от 18 ч. Има възможност за получаване и на тематичен пакет от методики посветен на темата на уебинара.

За допълнителна информация и заявка за участие в уебинара – пишете на akademia_ppo@abv.bg. Заявката е в свободен текст.