Регионално управление на образованието - Видин

специализирани обучения във връзка с ЗПКОНПИ

  1. Тема: „ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО /ЗПКОНПИ/. РЕД ЗА ПОДАВАНЕ И ПРОВЕРКАНА ГОДИШНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ. ПРАВЕН РЕЖИМ, АДМИНИСТРАТИВНА И СЪДЕБНА ПРАКТИКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ”

v  Дата на провеждане: 07.06.2019 г.

v  Място на провеждане:  гр. Стара Загора, х-л Сити

v  Срок за записване: 27.05.2019 г.

покана от тук

  1. Тема:„ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО /ЗПКОНПИ/ – ВИДОВЕ, СЪДЪРЖАНИЕ, РЕД ЗА ПОДАВАНЕ И ПРОВЕРКА. ПРАВЕН РЕЖИМ НА КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ И НЕСЪВМЕСТИМОСТТА. ПРАКТИКА НА КПОНПИ ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ”

 

v  Дата на провеждане: 10-13.07.2019

v  Място на провеждане:  Свети Влас, хотел Лунна пътека 5*,  all inclusive

v  Срок за записване: 17.06.2019 г.

покана от тук

При интерес на ръководителите и експертите от Вашата администрация, които имат отношение към темата, моля да изпратят по електронната поща своите талони за регистрация