Регионално управление на образованието - Видин

Пробно външно оценяване по математика в VII клас

Сдружение Училищно настоятелство на ППМГ «Екзарх Антим I», гр. Видин организира провеждането на пробен изпит по математика за VII клас на 02.06.2019 година  в сградата на ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин с начален час 9:00. Изпитът е по формата на Националното външно оценяване.Всеки ученик ще получи комплект с изпитни материали, съдържащ изпитен тест, формули  и бланки за отговори за първа и за втора част.

Оценяването ще е само с точки и според критериите от 2018 г., а всеки участник ще може да получи работата  си  в ОУ «Любен Каравелов», гр. Видин – на партера – след 7 юни от 12:00 до 18:00 часа.

Резултатите няма да бъдат обявявани публично.

Заявленията по образец ще се приемат от 9:30 часа на 20.05.2019 г. до 18:00 часа на 31.05.2019 г. в ОУ «Любен Каравелов», гр. Видин – на партера. Заявка може да се направи и на електронната поща на Настоятелството un_pmgvd@abv.bg,  като се посочат трите имена на ученика, населеното място и училището, в което учи.

Няма такса за участието в пробния изпит