Регионално управление на образованието - Видин

КОГНИТИВЕН Скрийнинг, СТИЛОВЕ на Учене и МНОЖЕСТВЕНА Интелигентност

Поредният уебинар (присъствен онлайн семинар) от Интерактивната Академия за Практическа Психология в Образованието (иАППО) организирана от фондация Човек Плюс и партньори ще се проведе на 27-28 май 2019 г. на тема:

 

„КОГНИТИВЕН Скрийнинг, СТИЛОВЕ на Учене и МНОЖЕСТВЕНА Интелигентност“

 

Информация за уебинара е публикувана и в сайта на РУО София град – изх. № РУО1-13357/13.05.2019 г.

 

1. От СЪДЪРЖАТЕЛНА гледна точка в рамките на уебинара ще получите следната информация:

– какво е Когнитивен Скрийнинг и защо е полезно и важно да го правим с децата и юношите в и извън училище ?

– представяне и работа със 7-те кратки методики на Когнитивния скрининг;

– какво и колко са Стиловете на Учене и защо е важно да ги знаем и използваме в училище за по-ефективна работа с учениците ?

– представяне и работа с 4-те методики за оценяване на Стиловете на Учене;

– какво е Множествена Интелигентност, колко вида бива тя и защо е желателно да я знаем и използваме при учениците ?

– представяне, работа и предоставяне на методика за оценяване на профила на Множествената Интелигентност

 

– как да направим и използваме кратък познавателен профил на ученик

 

 

2. От ОРГАНИЗАЦИОННА гледна точка, уебинарът е 16-часов (8 уч.ч. присъствени онлайн + 8 ч. дистанц.), одобрен е от МОН и носи 1 квалификационен кредит. Уебинарът се провежда в онлайн присъствен формат в рамките на 2 дни – от 18 ч до 21:40 ч. – по 4 модула на вечер от по 40 мин. с по 20 мин. почивки между тях. Уебинарът се осъществява в платформата Zoom, най-популярната платформа за уебинари в света. На участниците, удовлетворили условията за получаване на квалиф. кредити според Наредба 12 на МОН ще им бъде издадено удостоверение за квалификационен кредит.

 

 

ВАЖНО !   Участието в първият ден на уебинара na 27.05.2019 г. е БЕЗПЛАТНО за всички интересуващи се от темата колеги – учители, психолози, пед.съветници, администратори, ресурсни учители, логопеди и други специалисти и те могат да изтеглят оттук (https://dox.abv.bg/download?id=4fec0f6e16) хиперлинковете за включване в модулите на уебинара, който ще се проведе на 27 май от 18 ч. Има възможност за получаване и на тематичен пакет от методики посветен на темата на уебинара.

 

За допълнителна информация и заявка за участие в уебинара – пишете на akademia_ppo@abv.bg. Заявката е в свободен текст.