Регионално управление на образованието - Видин

Национална ученическа конференция „Река Дунав – европейският път на България”

СУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер” — гр. Русе, Регионален исторически музей – Русе и Регионално управление на образованието — Русе организират Национална ученическа конференция „Река Дунав европейският път на България”

Конференцията е организирана по повод 140 г. от възстановяването на българската държавност и ще се проведе на 15 и 16 ноември 2019 година в Регионален исторически музей – Русе.

Участници в конференцията могат да бъдат ученици от IX до XI клас. Под ръководството на своите учители е необходимо да демонстрират изследователски дух и да извършат проучвателска дейност по тема по избор от сферата на историята и географията. Времевият обхват на проучването е 1879 — 2019 година.

Примерни теми за проучването:

ИСТОРИЯ:

  • История на дунавското корабоплаване и фирми, свързани с него;
  • Пристанищна инфраструктура (жп линии и шосейни пътища, пристанища и сгради, мостове);
  • Личности, посветили живота си на река Дунав;
  • Музеи и музейни експозиции, свързани с река Дунав.

ГЕОГРАФИЯ:

  • Туристически маршрути по Дунавския път;
  • Река Дунав и икономическото развитие на общините;
  • Трансгранично сътрудничество на крайдунавските общини (икономика, туризъм, култура).

Крайният срок за изпращане на докладите е 31 юли 2019 година.

подробна информация за конференцията, изискванията за оформяне на докладите и важните срокове от тук