Регионално управление на образованието - Видин

Уебинар „ХИПЕРАКТИВНОСТТА и НЕВНИМАНИЕТО – Комплексен Био-Психо-Социален подход към Оценяването и Справянето“ на АППО

Поредният уебинар (присъствен онлайн семинар) от Интерактивната Академия за Практическа Психология в Образованието (иАППО) организирана от фондация Човек Плюс и партньори ще се проведе на 16 и 17 май 2019 г. на тема:

„ХИПЕРАКТИВНОСТТА и НЕВНИМАНИЕТО – Комплексен Био-Психо-Социален подход към Оценяването и Справянето

От СЪДЪРЖАТЕЛНАгледна точка в рамките на уебинараще получите следната информация:

      – какъв е еволюционно-адаптивния смисъл на хиперактивността и невниманието – те болест или стил са ?
– кои са 10-те теории и 10-те терапии за СДВХ ?
– как да оценяваме хиперактивността и невниманието – по какви критерии и с какви методики ?
– как да разграничим надарените деца със СДВХ от тези със задръжки в развитието ?
– трябва ли да се използват лекарства при СДВХ ?
– има ли апаратни методики за оценяване и справяне със СДВХ ?
– кои са добри практики за работа с децата със СДВХ?
– и редица други

От ОРГАНИЗАЦИОННАгледна точка, уебинарът е 16-часов (8 уч.ч. присъствени онлайн + 8 ч. дистанц.), одобрен е от МОН и носи 1 квалификационен кредит. Уебинарът се провежда в онлайн присъствен формат в рамките на 2 дни – от 18 ч до 21:40 ч. – по 4 модула на вечер от по 40 мин. с по 20 мин. почивки между тях. Уебинарът се осъществява в платформата Zoom, най-популярната платформа за уебинари в света. На участниците, удовлетворили условията за получаване на квалиф. кредити според Наредба 12 на МОН ще им бъде издадено удостоверение за квалификационен кредит. Участието в първият ден на уебинара е безплатно за всички интересуващи се от темата колеги – учители, психолози, администратори, логопеди, ресурсни учители и други специалисти и те ще получат хиперлинкове за включване в модулите на уебинара четвърт час преди началото му. Има възможност за получаване и на тематичен пакет от методики посветен на темата на уебинара.

За допълнителна информация и заявка за участие в уебинара – пишете на akademia_ppo@abv.bg  Заявката е в свободен текст.