Регионално управление на образованието - Видин

национални лагери за младежи от ромски произход

Младежка фондация „Арете“ организира национални лагери за младежи от ромски произход на възраст от 16 до 21 години.

Целта на лагерите „Заедно напред“ е да мотивират ромските младежи да продължат образованието си във висши учебни заведения, да изградят лидерски умения сред тях, да ги превърнат в активни млади хора, които участват в обществения и социален живот. Създаването на среда за комуникация между младите роми от различни краища на България е друго огромно предимство, което предлагат лагерите „Заедно напред“.

Лагерите „Заедно напред“ ще се проведат както следва:

 • Първи лагер „Заедно напред“ – 14 юли – 21 юли 2019г.
 • Втори лагер „Заедно напред“ – 28 юли – 03 август 2019г.

До 10 юни 2019 г. кандидатите трябва да изпратят:

 1. Попълнен формуляр за кандидатстване за участие в ромски лагер „Заедно Напред“.
  2. Есе по една от двете зададени теми във формуляра за кандидатстване. Препоръчително е есето да бъде в печатен вид, минимум една страница.
  3. Копие от бележник или диплома за средно образование:
  • За учениците – копие  от първата страница на ученическия бележник  и страницата с оценките от първия учебен срок.
  • За завършилите средно образование – само копие от диплома.
  4. Препоръка от преподавател, или от неправителствена организация, като е задължително да се посочи контактна информация за връзка.
  5. Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник. Декларацията се попълва само за участниците под 18 г.  и е част от формуляра.
  6. Попълнена декларация от кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по  Закона за защита на личните данни – декларация за лица над 18г. и декларация за лица под 18г.

Цялата информация и необходими документи ще намерите налични тук – http://www.areteyouth.org/blog/entry/camps_2019/

За въпроси – Галина Исаева – програмен ръководител на програма „Заедно напред“.

Контакти:galina@areteyouth.org / 02/980 90 21; 0878744463