Регионално управление на образованието - Видин

Астро парти Байкал

Национален дворец на децата, Община Долна Митрополия и Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси – с. Байкал, с подкрепата и съдействието на Регионално управление на образованието – Плевен, за 15-та година организират „Астро парти Байкал”. Събитието ще се проведе от 31.05.2019 г. до 01.06.2019 г., включително, в с. Байкал, община Долна Митрополия.

Проявата има за цел да:

  1. Стимулира и развива у младите хора интерес към астрономията и астрономическите наблюдения.
  2. Създаде благоприятни условия за развитие на творческите и интелектуални способности и компетентности на учители и ученици.
  3. Обмен на добри педагогически практики.

В „Астро парти Байкал”, участват до 2-ма ученици на възраст от 12 до 18 години и 1 учител по физика и астрономия от цялата страна. Учениците трябва да имат изявен интерес към физиката и астрономията или да са участници в астрономически клубове.

Дейността се финансира от Община Долна Митрополия.

Средствата за пътуване от гр. Плевен до с. Байкал и обратно, настаняване и храна са за сметка на организаторите. Пътните разходи до гр. Плевен са за сметка на училищните бюджети. Храненето – вечеря и закуска/ ще се извършва в ресторант „Хижа Байкал“ съгласно предварително изготвено меню, съобразено с изискванията на Агенция по храните. Следобедната закуска и закуската след наблюденията ще бъде от сухи, пакетирани храни.

Настаняването на участниците ще бъде в базата на ОЦИДЗИ /регистрирана в РЗИ – Плевен/ и вилни къщички тип „Кайлъка” към ресторанта.

Транспортирането на учениците от гр. Плевен до с. Байкал и обратно ще се осъществи с лицензиран превозвач /по приложен списък на учениците от страната/. Ръководител на групата ще бъде г-жа Ева Иванова – началник отдел „Хуманитарни дейности” в община Долна Митрополия.

Осигурени са безопасни условия за провеждането на „Астро парти Байкал“ и медицинско лице.

Заявки за участие, по приложен образец, се изпращат до 23.05.2019 г. на e-mail: eva iotova@abv.bg и ivo jokin@abv.bg.

За допълнителна информация

г-жа Ева Иванова – началник отдел „Хуманитарни дейности” в община Долна Митрополия:
тел.:О6552/24 66, e-mail: eva_iotova@abv.bg;
г- н Иво Джокин – директор на Общински центьр за извънучилищни дейности и занимания по интереси, с. Байкал: тел.: 0879124964, 0888668916, e-mail: ivo_jokin@abv.bg.

Програма „Астро парти Байкал” и заявка за участие от тук.