Регионално управление на образованието - Видин

Програма “По-здрави деца”

Поради наближаващите празници и постъпили молби от училища, които изразяват желание да участват в  Програмата “По-здрави деца” и за да се предостави възможност на повече училища да се включат и да изпълнят заложените критерии,  условията за втората фаза на Програмата се променят както следва:

 

I. УЧИЛИЩА УЧАСТВАЛИ ВЪВ ФАЗА 1

 

25 от вече участващите училища, които са изпратили снимков материал от спортен празник до 20.05.2019 г. ( понеделник) ще имат възможност да изпратят свои представители (учител и двама ученика) на един вълшебен ден в Музейко на 08.06.2019 г. (събота).

II. УЧИЛИЩА, НЕУЧАСТВАЛИ В ПРОГРАМАТА ДОСЕГА

 

Първите 25 училища, които:

• са изпратили изброените документи по-горе до 20.05.2019 г.,

• са изпълнили 1 модул с активности от посочените в Раздел III, т. 3;

• и са изпратили попълнена Техническа карта за изпълнение на избраните активности до 30.05.2019 г.

 

ще имат възможност да изпратят свои представители ( двама ученика и един учител) на един вълшебен ден в Музейко на 08.06.2019 г. (събота).

  • заявление от тук
  • правила от тук
  • техническа карта от тук
  • декларация за авторсто от тук
  • декларация ор родител от тук