Регионално управление на образованието - Видин

АПИИ КОНФЕРЕНЦИЯ

АПИИ КОНФЕРЕНЦИЯ – 6 и 7 юни
7-та  конферецния “АПИИ на 15 години ‘2019”,
ще се състои на 6 и 7 юни в Суит Хотел София
За регистрация и участие, можете да ни посетите на
За контакти: e-mail: info@acefraud.org и тел.: 0888 912 718