Регионално управление на образованието - Видин

Състезание по правопис и правоговор „Буквоплет“

Състезанието по правопис и правоговор „Буквоплет“ е за деца във втори клас. Целта на състезанието е да стимулира усилията на второкласниците за овладяване на българския книжовен език и грамотността.

Състезанието протича в няколко кръга:

Първи кръг – провежда се в училищата заявили желание за участие. Победителите в този кръг преминават във Втори кръг.

Втори кръг – провежда се между училищата в града, като двама от победителите в този кръг участват в национално състезание – трети кръг, което ще бъде проведено на 12.05.2019 г. в град Русе.

Всички разходи –  награди на всички участници, награди за спечелилите състезанието ученици, жури, музикална програма, кетъринг ще се обезпечават от Лайънс клуб Видин, както и разходите за децата участници на национално ниво.

С подробна информация за кампанията можете да се запознаете на следния интернет адрес:
https://xn--90acjsgrh0ac.xn--90ae/.