Регионално управление на образованието - Видин

Панорамата на средното образование

На 24 април 2019 г. от 12:00 часа до 18:00 часа се проведе Панорама на средното образование на площада пред Съдебната палата – Видин.

Тя е адресирана кьм всички кандидат-гимназисти, техните родители и представители на бизнеса

Панорамата има за цел да подпомогне младите хора да направят своя информиран избор на професия. съобразена с нуждите на пазара на труда в региона.

Участие взеха всички училища от Община Видин, които предлагат държавен план-прием след завършено основно образование, както и училищата в които се обучават ученици в VII клас.

В рамките на „Панорамата на средното образование“ всички училища с утвърден прием след завършено основно образование за учебната 2019/2020 година презентираха предлаганите профили и професии по избран от тях начин.