Регионално управление на образованието - Видин

Програма “По-здрави деца”

I. УЧАСТИЕ ЗА УЧИЛИЩА, НЕУЧАСТВАЛИ В ПРОГРАМАТА ДОСЕГА

През втория срок на учебната 2018/2019 година Програмата „По-здрави деца“ продължава и първите 25 училища, които:

  • са изпратили попълнено Заявление и Подписани декларации до 01.05.2019 г.,
  • са изпълнили поне 2 модула с активности от посочените в Раздел III, т. 3 от приложените правила на програмата;
  • и са изпратили попълнена Техническа карта за изпълнение на избраните активности до 13.05.2019 г.

ще имат възможност да изпратят свои представители (учител и двама ученика) на един вълшебен ден в Музейко. На място децата ще имат възможността да изживеят един незабравим ден, изпълнен със спорт, готварство, балансирано хранене и вкусни и здравословни десерти.

 

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧИЛИЩА УЧАСТВАЛИ ВЪВ ФАЗА 1

За вече участващите училища в проекта също сме подготвили изненада, за да продължим заедно да развиваме навици за балансирано хранене и спорт у своите възпитаници. 25 от вече участващите училища също ще могат да изпратят свои представители (учител и двама ученика) на един вълшебен ден в Музейко и да се забавляват, да се движат и да научат повече за балансираното хранене чрез любопитни научни експерименти.

  • Правила от тук
  • Декларация за съгласие от родител от тук
  • Декларация за авторство от тук
  • Заявление за участие в Програмата от тук
  • Техническа карта от тук

Условията за участие могат да бъдат открити в Правилата на Програмата „По-здрави деца“.